Islamic Widget

Monday, September 17, 2012

BINA INSAN GURU SEMESTER 2Bina Insan Guru (BIG) Fasa 2

Program Bina Insan Guru semester Dua ( 2 ) mencakupi satu aktiviti ceramah, bengkel atau seminar dan satu aktiviti khidmat masyarakat. Melalui program ini pelajar akan didedahkan dengan kefahaman yang menyeluruh berkaitan pembinaan insan guru yang seimbang, hubungan guru atau sekolah dengan komuniti  serta  akauntabiliti profesionalisma guru ke arah meningkatkan kualiti pendidikan.

Aktiviti  ini  juga  betujuan  memupuk kesedaran tentang kepentingan khidmat kemasyarakatan. Bakal-bakal guru dilatih supaya berupaya berfikir secara positif dan meningkatkan motivasi kerjaya keguruan. Mereka didedahkan dengan kepentingan semangat berpasukan, kerjasama dan tanggungjawab terhadap profesion, masyarakat dan negara.  Kesedaran tentang kepentingan hubungan komuniti dan perkhidmatan sosial perlu diterapkan kepada bakal-bakal pendidik supaya mereka berupaya bekerjasama dan bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu tugas secara bersama. Mereka perlu dilatih supaya berfikir secara reflektif dan kritis ke atas pengalaman, kekuatan dan kelemahan diri serta mengambil tindakan penambahbaikan secara berterusan dalam kehidupan seharian.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...